Postupak likvidacije firmi u St. Petersburguto je prestanak aktivnosti pravne osobe