Vrhovni Sud Rusije presudio je protiv tvrtke štetuPravnu podršku aktivnosti fonda, stvorenog nasljednici poznatog Tove u praćenje online i offline kršenja i zaštite svojih autorskih prava -trolovi u Rusiji na kolovoz gospodarske Komore za trgovačke sporove Vrhovnog Suda («dom») poništio odluke državnih arbitražni sudovi prvog, žalbe i sudovima u predmetu broj u ovom slučaju, Grupe tražio naknadu moralne štete za federalne službe sudskih («FBS») dugoročni preskakanje na prisilno izvršenje odluke suda u korist grupe.

U ovom zapravo, uzeo naknada moralne štete kao sredstvo za tvrtke, pate od»duge neizvjesnosti».

Komora je odbio da će obeštetiti Grupe na temelju stroge doslovnog tumačenja Građanskog zakonika ruske federacije:»zakon urrent nije izričito dopuštenje tvrtke za naknadu moralne štete, stoga nema pravne osnove da zadovolji DOO zahtjevi se pojavljuju u slučaju»

Nažalost, pravni položaj komore, u predmetu broj zapravo lišavaju društvo pravo tražiti naknadu moralne štete kao i alati za nadzor i provedbi aktivnosti