Rekviziti za plaćanje nerezidentu sudskog prikupljanje u sudovima Kazahstana — partneri

Na službenoj web stranici Odbora za trezor Ministarstva financija Republike U Kazahstanu ima formalne uvjete za upis novca u stranoj valuti, uključujući i za plaćanje od strane nerezidenata Republike Kazahstan u državnoj carine u Republici Kazahstan. Rekviziti za upis sredstava u stranoj valuti na tekući račun Odbora za trezor Ministarstva financija Republike Kazahstan u Nacionalnoj Banci Republike Kazahstan su sljedeće: dakle, kako bi se ispravno platiti državne pristojbe koje se naplaćuju prilikom podnošenja izjave na sudu, potrebno je promijeniti MSK, Banka primatelja i BIK navedenih u standardu o plaćanju u sudovima. Na primjer, rekviziti za plaćanje stanovnik ruske federacije državna