Radni odnos u RF — Opće odredbe ruskog radnog prava — ruski odvjetnik online savjetovanje

Radni odnos u Rusiji regulirano zakonom, koji na saveznom nivou, je Radni kodeks Ruske Federacije (u daljnjem tekstu-o Radu kodeks), kao i drugim saveznim zakonima. prosinca. godine, Savezni zakon N -FZ, koji je stupio na snagu. veljače S gledišta radnog prava, radni odnos je definiran kao odnos temelji se na ugovoru između zaposlenika i poslodavca na zaposlenika, osobno obavljati posao za plaćanje (rad po određenoj disciplini, kvalifikacije ili post), prema podacima domaćih rada zgrade, pri čemu poslodavac uvjeti rada, predviđene radne zakonom, kolektivnim ugovorom, ugovorom i bez ugovora. Strane radnih odnosa su radnik i poslodavac Zaposlenik je fizička osoba koja