Prestanak ugovorne strane

U slučaju raskida ugovora ugovorne strane (tako se zove prestanak ugovorne strane), nema potrebe da objasni na osnovu čega takav ugovor prestaje vrijediti. Uz takav slijed događaja, uzajamne koncesije odgovarati obje strane. Ako poslodavac poništava ugovor o radu s radnikom koji ne sviđa, onda taj radnik može prestati raditi i napustiti svoj posao. Poslodavac u tom slučaju nije dužan slušati mišljenja sindikata. Ugovor o radu može se prekinuti Anja zgodan trenutak, još uvijek na probnom radu ili radnika hitno ugovora o radu završava. Značajan broj naknade plaća radniku, koji je bio otpušten po volji daje jamstvo da je na radnom