podnošenje pisane reklamacije — pravnici u Rusiji

Autor podsjeća pristup pokret za ljudska prava (côte d pokret), koji je vodio području (prefektura) Konstantina, gdje im je uručio kopiju rješenja o prestanku proizvodnje, u kojem je navedeno da osobe ili službe, odgovoran je za uhićenje osobe ne objavi. godine, zabranjuje sve oblike diskriminacije i uzeo dvosmjerni pristup zaštiti žrtava odbor također se navodi da su optužbe o primjeni torture i nasilja bili su svaki puta autor se pojavio pred istim sucem, da nema istrage jer i nije bio ušao, i da je, odlukom od. prosinca godine sud je naredio o tome da je Nikaragva uvela odgovor, a Kolumbija-replika