Nova registracija nekretnina zakon, na snagu

Ovaj newsletter ne treba tumačiti kao pravni savjet. Njegov kuhati samo za obrazovne i informativne svrhe. Mosgo i partneri ne snose odgovornost za bilo kakve posljedice korištenja informacija sadržanih u ovom pismu, bez određene stručne savjete. usvojena od strane Državnog Dume Rusije prošle godine stupiti na snagu. Charter će imati utjecaj na velika većina poduzeća i pojedince, kao što je to i za ukupnu pravnu osnovu za upis prava na nekretninama, koji sadrži tehnički identifikacijske podatke o predmetima nekretnina, kao što su površina, opis granica, ciljano korištenje, koji sadrži informacije o pravima i na nekretnine. Prava na nekretninama smatraju se