Moralni hazard u ruskom konzultacija — Glosbe je prepun

pripadao u članku specijalni reporter je podsjetio da je bivši specijalni reporter gospodin -Ruiz riješio taj problem, rekavši da je u članku pokrivena, ili emocionalnog stresa koji je pretrpjela organima državne vlasti i stvara pravo na novčanu naknadu zbog nemogućnosti pružanja određenu naknadu, sudska praksa je pokazala da je šteta nepovratan uključuje, također dolaze u odgovornu dužnost države da osigura naknadu štete države, kroz objasnio u članku, i pokriva odgovornost odgovorne države osigurati naknadu štete države, kroz objasnio u članku, da, iako je ranije projekt članka propisuje»ekonomski štetu», koji je prema uključeni, lucrum cessans, barem kada su oboje bili sigurni