«Rusija ne planira isplatu dividendeTrenutno nema preduvjeta za isplatu dividende, rekao je glasnogovornik»Rusija»je u tijeku telefonski poziv za analitičare.

listopada. PSK»Rusija ne planira isplatu dividende do kraja. godine, rekao je predstavnik kompanije je u tijeku telefonski poziv za analitičare.»Trenutna dividenda i politika tvrtke predviđa isplatu dividende iz neto dobiti od običnih aktivnosti u skladu s MSFI. Čak i umanjen učinak od umanjenja, ne očekujemo da će to biti moguće postići pozitivan rezultat na kraju godine»- rekao je predstavnik tvrtke.»U skladu s tim, u ovom trenutku, su preduvjeti za isplatu dividende sa sadašnjom politikom ne, samo ako odbor direktora, u nadležnosti kojega je pitanje, ne prihvati drugog rješenja», — zaključio je on.

Do kraja

godine»Rusija»poslao na isplatu dividendi. milijardi rubalja. Formalno dividende do godine je plaćena ne od profita u skladu s MSFI za odgovarajuću godinu, koja je iznosila. milijardi eura, a iz akumulirane dobiti prethodnih godina