Pravna pomoć — američko veleposlanstvo i konzulat u RusijiNapomena: Državni zavod ne snosi odgovornost za profesionalne sposobnosti ili reputacije, ili kvalitetom usluga, organizacijama ili osobama, čija su imena napravljene u sljedeće popise.

Imena su navedena po abecednom redu a redoslijed kojim se pojavljuju nema druge vrijednosti.

Informacije o skupu mogu se dobiti izravno od davatelja usluga zavod nije u mogućnosti jamčiti za takve informacije