Newsletter Rusija: zaštita prava pravnih subjekata i pojedinačnih poduzetnika pri provedbi državne kontrole i opštinske kontrole’‘O zaštiti prava pravnih subjekata i pojedinačnih poduzetnika pri provedbi državne kontrole (nadzora) i opštinske kontrole’ je usvojen