Licenciranja medicinskih proizvoda i usluga u Rusiji — DOO»Kvaliteta»U našoj kompaniji rade visoki profesionalci, koji imaju veliko iskustvo u oblasti nadležno je priprema dokumenata i pružanje pravne pomoći u dobivanju svih vrsta medicinske licenciranja.

Na primjer, prvo je potrebno dobiti dozvolu, koja će vam dati pravo na pružanje zdravstvenih usluga ili provođenje anti-restauratorskih radova s medicinske opreme na teritoriji Ruske Federacije. U skladu sa zahtjevima Federalne službe za nadzor u području zdravstva, dobiti to odobrenje, potrebno je dati paket dokumenata, koji potvrđuju, da su uvjeti na temelju zakona, ispunjeni su u vašem društvu.

DOO»Kvaliteta»nudi podršku u oblasti izdavanja licenci za pokretanje medicinske prakse i proizvodnja lijekova

Da biste dobili dokument koji daje pravo na pružanje zdravstvenih usluga, kao i izrada i popravak medicinske opreme, potrebno je proći dug i složen postupak. Međutim, možete početi samostalan rad u području medicine tek nakon izdavanja dozvole Federalna služba za nadzor u Zdravstva Ruske Federacije. Tvrtka može uspješno proći kroz proces licenciranja, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti: u prostorijama poduzeća mora odgovarati sanitarno-tehničkim i pravila zaštite od požara, osoblje mora imati solidno iskustvo i odgovarajuće kvalifikacije. Osim toga, uvjet je pružanje posebne opreme i alata, a također imaju puni paket dokumenata potrebnih za potrebe licenciranja. U slučaju da želite baviti medicinom, izdanje medicinske opreme ili ga proizvesti popravak, bolje se nositi s valjanim i pouzdanim tvrtkama. Dajemo punu garanciju na rad, pružamo individualan pristup svakom klijentu i instalirati odani cijene naših usluga