Javno carstva: vlasništvo i predanost općem dobru u carskoj Rusiji — povijesni odjelImovinska prava i ‘Rusija’, obično ne pripadaju u istoj rečenici